Wyjazd do teatru do Krakowa.

W teatrze obejrzeliśmy sztukę „Pyza za wielką wodą”. Lekki w odbiorze, przesycony tańcem i śpiewem spektakl był okazją do przypomnienia sobie sylwetek sławnych Polaków, biorących udział w tworzeniu i budowaniu potęgi Stanów Zjednoczonych.