Monthly Archives lipiec 2013

Wycieczka do Niegowici

Jan Paweł II jest dla nas wszystkich autorytetem dlatego też postanowiliśmy odwiedzić parafię, na której młody ksiądz Karol Wojtyła sprawował posługę kapłańską. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza mogliśmy obejrzeć replikę grobu Ojca Świętego, poznać historię posługi kapłańskiej księdza Wojtyły w Niegowici.

Czytaj więcej...

Wizyta Polonii z Kirgistanu

16.07.2013 r. gościliśmy dzieci i młodzież z Kirgistanu wraz z opiekunami. Celem spotkania była integracja Uczestników z Polonią z Kirgistanu.

Czytaj więcej...