O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
im. św. Faustyny Kowalskiej.

Istnieje od grudnia 2005 roku jako jednostka organizacyjna Urzędu Gminy Raciechowice. Jest to dzienny ośrodek wsparcia o charakterze terapeutycznym, przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych ( zaburzenia depresyjne, zaburzenia nastroju, zachowania, choroba Alzheimera, demencja starcza) i upośledzonych umysłowo. Nasz Dom mieści się w budynku Szkoły Podstawowej na parterze. Na chwilę obecną dysponujemy 64 miejscami. Nasz ośrodek czynny jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Do dyspozycji uczestników jest sześć pracowni terapeutycznych:

  • plastyczna,
  • stolarska,
  • kulinarna,
  • rękodzielnicza
  • rehabilitacyjna.

W ośrodku znajduje się również sala rehabilitacyjna, a także pokój wyciszeń, gdzie każdy uczestnik może posłuchać muzyki czy radia, poczytać, porozmawiać albo po prostu odpocząć. Do najważniejszych zadań ośrodka należy organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej, poprawa jakości życia uczestników, zapewnienie im wsparcia poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Wsparcie dotyczy także pomocy w kontaktach społecznych, załatwianiu spraw poza ośrodkiem, podtrzymywaniu relacji z rodziną i przyjaciółmi, nauce: gospodarowania pieniędzmi, aktywnego spędzania wolnego czasu i motywowaniu do pracy. Jest placówką o zasięgu ponad lokalnym.

Budynek został odpowiednio wyremontowany i dostosowany do potrzeb naszych uczestników. Zlikwidowane zostały wszelkie bariery architektoniczne, łazienki przystosowane są do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Nasz Dom spełnia wszystkie standardy określone w Rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Celem działalności naszego Domu jest zapobieganie społecznej izolacji osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi, podnoszenie umiejętności w zakresie samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym, aktywizacja do podejmowania ról i zadań umożliwiających funkcjonowanie w życiu, zapewnienie wsparcia w trudnych sytuacjach i decyzjach życiowych, edukacja rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, współpraca z nimi.

Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest: zapewnienie rehabilitacji społecznej uczestnikom, inspirowanie powstawania grup wsparcia i wzmacnianie więzi społecznych w środowisku, zapewnienie psychologicznej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej, prowadzenie zajęć terapeutycznych odpowiednich do możliwości oraz zainteresowań uczestników, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz opieki w czasie pobytu w placówce, integrowanie uczestników ze środowiskiem poprzez współpracę ze szkołami, innymi ośrodkami i instytucjami.
Patronką naszego domu jest apostołka Bożego Miłosierdzia św. Faustyna Kowalska.