Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej stosowane będą nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego również „RODO”). Poniżej znajdziecie Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. Środowiskowy Domu Samopomocy w Zegartowicach informuje, iż udostępnione ŚDS Zegartowice dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustaw przyznawania świadczeń realizowanych przez Środowiskowy Domu Samopomocy w Zegartowicach. Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Domu Samopomocy w Zegartowicach, 32-415 Raciechowice, Zegatowice 114. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się poprzez adresem poczty elektronicznej: renata.kaczmarczyk@raciechowice.pl lub pod nr telefonu: 12 44 47 940.

Przetwarzanie danych jest wymogiem nałożonym przez ustawę. Dane te przetwarzane będą przez okres realizacji zadań przez administratora, który wynika z przepisów prawa i decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach.

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy administratora. W zakresie przewidzianym w przepisach prawa mogą nimi być także organy administracji publicznej, sądy i organy egzekucyjne.

W zakresie, w jakim nie uniemożliwiają tego przepisy prawa stanowiące podstawę przetwarzania stronie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do podmiotu trzeciego oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.