Pracownia Plastyczna

Formy zajęć:

  • malowanie pastelami, farbami akwarelowymi, plakatowymi (na kartonie, szkle i desce),
  • wycinanie, wydzieranie, wspólne tworzenie obrazów
  •  wykonywanie ozdób świątecznych,
  •  tworzenie kartek okolicznościowych ,
  •  malowanie na szkle, malowanie odlewów gipsowych
  •  rysunek ołówkiem, ołówkami kolorowymi, węglem, kredkami,flamastrami, na papierze, płótnie lub szkle
  •  mozaika papierowa, frotaż

 

Działania prowadzone w pracowni plastycznej mają na celu naukę samodzielnego wykonywania czynności będących przedmiotem ćwiczeń, jak również stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania oraz pobudzenie do spontanicznej twórczości plastycznej poprzez rozładowanie napięcia emocjonalnego.Uczestnicy uczą się starannego i estetycznego wykonania, a efekt końcowy pracy daje poczucie satysfakcji. Wszystkie działania pracowni mają zmierzać do rozwoju zainteresowań uczestników zajęć, które pozwolą im na zagospodarowanie czasu wolnego.