Pracownia Rehabilitacyjna

Formy zajęć:

  • ćwiczenia korekcyjne,
  • ćwiczenia ogólnousprawniające,
  • gimnastyka poranna,
  • gry i zabawy ruchowe,
  • orbitrek,
  • ćwiczenia na bieżni,
  • UGL,
  • rowerek stacjonarny
  • siłownia zewnętrzna.

 

Cele rehabilitacji:

Zadaniem rehabilitacji jest usprawnianie naszych podopiecznych. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólno-usprawniające oraz indywidualne ćwiczenia. W ramach wykonywanych ćwiczeń uczestnicy mają do dyspozycji: drabinki gimnastyczne, materace, rower stacjonarny orbit rek, rotor do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych, atlas – zestaw do ćwiczeń, aparat do masażu ciała i inny drobny sprzęt rehabilitacyjny np. piłki itp.Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Udział w zajęciach terapeutycznych jest dobrowolny. Poziom i tematyka zajęć dostosowana jest do stanu zdrowia i możliwości osób w nich biorących udział.